Prospekt - el, (af lat. prospectus 'udsigt', af prospicere 'se frem, se forud', af pro- og specere 'se'), oversigt over eller plan for et projekt, en begivenhed e.l.