Prospektør, (fr. prospecteur, af prospecter), d.s.s. prospektor.