Proskriptionsliste, (se proskription), liste over proskriberede; sort liste.