Prosenkym, (af lat. prosenchyma, af gr. prosenchein, pros hen imod, i retning af + en- i + chein hælde), inden for botanik cellevæv med lange, spidse celler.