Prosekvere, (af lat. prosequi ledsage, følge med, pro- + sequi følge), forfølge; sagsøge.