Prosaist, (lat. prosa + -ist), prosaforfatter; prosaiker.