En prorektor er stedfortræder for rektor på et universitet; prorektoren vælges af de ansatte og studerende blandt universitetets fastansatte videnskabelige personale.