Propyl, kemisk betegnelse for gruppen (radikalet) C3H7−. Radikalet findes i to forskellige varianter (isomerer), nemlig 1-propyl og 2-propyl (eller sec-propyl). Det er afledt af propan ved at fjerne et hydrogenatom. Se også alkyl.