Proptrækker, værktøj til åbning af flasker, der er lukket med korkprop. I sin simpleste form består proptrækkeren af en metalspiral, der drejes ned i proppen, og et tværstillet håndtag. Proptrækkere med en massiv akse, hvori der er skåret gevind, er tilbøjelige til at ødelægge proppen uden at få den op; langt bedre er proptrækkere med hul akse og snegle- eller spiralform, fremstillet af hærdet stål. Proptrækkeren, hvis spids bør være centreret i dens akse, bør kunne nå helt igennem selv lange propper, have en diameter på ca. 9 mm og en stigning på ca. 10 mm. Trækket, der skal udøves, kan være anseeligt, og derfor er håndtaget ofte erstattet af en eller to bevægelige arme, der efter vægtstangsprincippet letter arbejdet.