Proprie, (lat., af proprius særlig, egen), i egentlig betydning.