Propria auctoritate, (lat.), af egen magtfuldkommenhed; egenmægtigt.