Proprehandel, (af fr. propre egen, særskilt, af lat. proprius særlig, egen), handel for egen regning; det modsatte af kommissionshandel.