Propositio major, (lat.), oversætning; den første sætning i en syllogisme.