Proportionaltæller, detektor til registrering af ioniserende stråling. Proportionaltælleren virker efter samme princip som geigertælleren, men med en lavere spænding på opsamlingselektroden. I proportionaltælleren er størrelsen af signalet proportional med antallet af ioner, der dannes ved den primære ionisering, og dermed med den energi, strålingen afsætter i tælleren. Pga. den lavere spænding begrænses multiple ioniseringer til et område nær opsamlingselektroden og spredes ikke langs denne. Gasforstærkningen, som er et mål for antallet af nye ioner, der dannes for hver løsreven elektron på dennes vej fra den oprindelige ionisering til elektroden, bliver derfor konstant for en given elektrodespænding.