Proportionalitetsloven, i økonomi en sammenhæng mellem indsats af input og endeligt output, konstateret (mellem gødning og høstudbytte) omkring 1840 af den tyske økonom og godsejer J.H. von Thünen og siden brugt i den økonomiske litteratur som standardeksemplet på en økonomisk produktionsfunktion. Ved små indsatser stiger output mere end proportionalt med input, men som produktionens niveau øges, vokser output mindre end proportionalt med input og efterhånden slet ikke.