Proponent, (af lat. proponens), forslagsstiller, især om en, der stiller forslag om en persons optagelse i en forening.