Propaganda (Andre elektroniske medier), Som middel til personlig kommunikation har telefonen kun haft begrænset anvendelse som propagandamedie, men telefax, elektronisk post og fra 1990'ernes slutning især Internettet har fået væsentlig betydning som kanaler for spredning af propaganda, da dette fungerer decentralt og dermed er vanskeligt kontrollabelt for en modpart, samtidig med at det giver muligheder for at integrere alle propagandaens auditive og visuelle virkemidler til en helhed.