Pronunciamiento, (sp. 'erklæring', af pronunciar 'udtale, sige', lat. pronuntiare, af pro- og nuntiare 'forkynde, bebude'), militært oprør eller kup i Spanien. Udtrykket brugtes første gang i 1820, da en major i den spanske hær erklærede oprør mod kongens enevældige styre, som ikke respekterede landets forfatning.