Prononcere, (af fr. prononcer, af lat. pronuntiare forkynde, erklære, pro- + nuntiare underrette, meddele, af nuntius budbringer), udtale.