Pronomination, (af lat. pro- + nominare give navn, af nomen navn), nævnelse af en person ved en anden betegnelse end hans navn (fx hedens digter for Blicher).