Pronoia, (gr. 'forudseenhed, forsyn', af pro- og nous 'fornuft, forstand'), byzantinsk teologisk og administrativt begreb. Teologisk bruges det om Guds nådige forsyn, som kan gribe ind i menneskers tilværelse. Administrativt anvendtes det om ejendom, som overlades nogen til forvaltning, normalt mod en bestemt ydelse, fx militærtjeneste, eller som belønning.