Promycelium, (lat. af gr. pro- + mykes svamp), inden for botanik forkim hos sporeplanter.