Promulgere, (af lat. promulgare offentliggøre), foretage en promulgation.