Prompting, (se prompte), det at prompte; d.s.s. prompt.