Prompter, (eng. prompter sufflør, af prompt), d.s.s. teleprompter.