Promittere, (af lat. promittere stille i udsigt, love, pro- + mittere sende), love.