Promission, (af lat. promissio løfte), løfte; tilsagn.