Promenere, 1) spadsere. 2) fremføre eller fremvise noget, mens man spadserer.