Prokrastinere, (af lat. procrastinare, af pro- + crastinus hørende til morgendagen, af cras i morgen), opsætte til den følgende dag; udsætte; forhale.