Proklitisk, (af lat. procliticus, af gr. proklinein hælde fremad), som knytter sig så nært til det følgende ord at det mister sit eget tryk; det modsatte af enklitisk; proklitikon.