Projektarbejde, problem- og produktorienteret undervisningsmetode, som omfatter arbejde med tværfaglige emner og problemstillinger. I folkeskolen blev projektarbejde og en obligatorisk projektopgave indført med folkeskoleloven af 1993. Projektopgaven omfattede indtil år 2000 også 10. klassetrin, men den blev fra dette tidspunkt begrænset til 9. klasse og på 10. klassetrin erstattet af en obligatorisk selvvalgt opgave med relation til valg af uddannelse og erhverv. Fra 2005 blev projektopgaven tilknyttet fagene historie og samfundsfag, således at forstå, at opgaven i væsentligt omfang skulle inddrage emner fra disse fag. Men denne binding blev atter ophævet i 2007, da historie og samfundsfag blev eksamensfag. Folkeskolens projektopgave er herefter atter en tværfaglig opgave, der tager udgangspunkt i en eller flere problemstillinger.