projekt

Artikelstart

Projekt, (af lat. projectum, af projicere 'kaste frem', af pro- og jacere 'kaste'), engangsbetonet opgave, der er afgrænset af tid og resurser. Som regel gøres der meget ud af at fastlægge opgavens mål, de vilkår, under hvilke den skal løses, dens forløb (proces), samt hvem der skal medvirke til dens løsning. Projektarbejdsformen anvendes fx ved anlægsarbejder, produkt- og systemudvikling, produktionsændringer, organisationsomlægning samt planlægning og gennemførelse af shows og forestillinger. Også inden for forskning og undervisning anvendes projekter til at integrere flere fag i løsning af en helhedsbetonet opgave, se projektarbejde.

Projektorganisation

En projektopgave løses normalt ved at trække på faglig indsigt fra flere afdelinger i en virksomhed. Der dannes en udførende projektgruppe med medlemmer, der tilsammen har nødvendig tid og kunnen, og der udpeges en projektleder. Til at samordne de forskellige interesser og opnå accept kan der dannes en beslutningsgruppe med ledende repræsentanter for de væsentlige interessenter. Beslutningsgruppen har ansvar for de overordnede beslutninger vedrørende mål og rammer for projektet og ledes af en projektherre, der udadtil står som formel opdragsgiver. Det er sigtet, at projektorganisationen har tilstrækkelig autoritet, kompetence, tid og accept hos de involverede parter, til at opgaven kan løses fuldt ud. Projektorganisationen må afpasses den konkrete opgave og vil i nogle tilfælde skifte igennem projektets forløb. I de indledende faser er projektgruppen ofte mindre og samspillet uformelt, mens den gennemførende fase kræver mange deltageres præcise og planlagte samspil. Projektgruppen og beslutningsgruppen kan suppleres med en referencegruppe, så en bred kreds kan inddrages i projektets forløb.

Kommentarer

Din kommentar publiceres her. Redaktionen svarer, når den kan.

Du skal være logget ind for at kommentere.

eller registrer dig