Prohibere, (lat. prohibere holde væk, hindre, værge mod, af pro- + habere have, holde fast), hindre; forbyde; standse.