Programbistand, den del af ulandsbistanden, som ikke direkte er knyttet til egentlige bistandsprojekter. Programbistand kan bestå af direkte vareleverancer, importstøtte eller gældslettelse og indgår sædvanligvis som en del af de stabiliserings- og strukturtilpasningsprogrammer, som et stort antal lande, især i Afrika, har indledt siden først i 1980'erne. Programbistanden sigter mod at afbøde nogle af de negative sociale og økonomiske virkninger af strukturtilpasningsprogrammerne ved især at lette presset på betalingsbalancen. Gældslettelse kan antage form af betaling af renter og afdrag eller evt. total tilbagebetaling af gæld for de særlig gældstyngede lande. Importstøtte indebærer donorfinansiering af nødvendig import, fx olie. Se også bistand.