Profus, (af lat. profusus, af profundere lade noget strømme, pro- + fundere hælde, udgyde), i overflod; rigelig; ødsel.