Profos, i 1500- og 1600-t. militær embedsmand, der skulle sørge for opretholdelse af disciplin i hæren. Profos' hverv bestod senere i at fungere som militær arrestforvarer og bl.a. fuldbyrde de straffe, som soldaterne var blevet idømt. Også inden for den borgerlige retshåndhævelse anvendtes betegnelsen profos ligesom bøddel om den embedsmand, der fuldbyrdede legemsstraffe. I Danmark blev en arrestforvarer kaldt profos indtil 1911, da legemsstraffen blev ophævet.