Profleksion, sproglig nydannelse, dannet som modbegreb til refleksion. Ved profleksion antager man et fremadskuende perspektiv og overvejer handlemuligheder og potentialer uden at lade sig begrænse af vanetænkning og refleksion over tidligere erfaringer. Profleksion søger at fremme innovation og kreativitet i menneskelige handlinger.