profitcenter

Profitcenter, inden for driftsøkonomi en afdeling, division eller anden organisatorisk enhed, som har økonomisk frihed, og hvis ledelse har et selvstændigt økonomisk ansvar for denne enhed. Et profitcenter er juridisk og finansielt underlagt virksomheden eller selskabet og er karakteriseret ved, at dets formål er at opnå profit, at dets ledelse vurderes i omsætnings- og overskudsstandarder, og at dets ledelse har tilstrækkelig dispositionsfrihed til at træffe og gennemføre de økonomiske beslutninger, som er nødvendige for at opnå det størst mulige overskud for centeret. Ledelsen af profitcenteret kan således selvstændigt foretage indkøb, salg, ansættelser, afskedigelser og tilsvarende virksomhedsøkonomiske beslutninger, men profitcenterets langsigtede finansielle beslutninger vil være underlagt virksomhedens topledelse. Aflønningen af dets ledelse afhænger af den opnåede fortjeneste, hvilket giver ledelsen et incitament til profitmaksimering. Der forekommer ingen bestemte normer for størrelsen af et profitcenter; det kan være den nationale division af et multinationalt selskab eller en afdeling i et stormagasin.

Ifølge erhvervsøkonomisk teori vil en hierarkisk organisation blive decentraliseret og give underordnede enheder større handlefrihed gennem etablering af profitcentre, i takt med at moderselskabet vokser, og den interne kommunikation får flere informationsbrist.

Kommentarer

Din kommentar publiceres her. Redaktionen svarer, når den kan.

Du skal være logget ind for at kommentere.

eller registrer dig