Profilere, 1) tegne eller frembringe en profil. 2) forsyne noget med ophøjede gesimser, lister, kanter osv. 3) give en vejbane en hensigtsmæssig tværsnitsform.