Profil, tværsnit, ofte skematisk eller grafisk fremstillet, fx geologisk profil; i arkitekturen, især den klassiske, er profilerede bånd, lister, gesimser o.l. ofte sammensat af forskellige led med retlinjede, retvinklede eller buede konturer, konkave eller konvekse.