Profil, 1) karakteristiske egenskaber ved en person, en virksomhed e.l. eller en kort beskrivelse af dem. 2) omrids af en genstand eller en persons ansigt, set fra siden.