Professorand, (lat. professor + -and), en, der søger et professorat; sammenlign med doktorand.