Professor extraordinarius, professor, der beklæder en lærestol, som er indstiftet for hans person og bortfalder ved hans afgang. Se professor.