Produktmængde, d.s.s. mængdeprodukt, se mængdealgebra.