Produktionsmulighedsområde, i økonomi mængden af en virksomheds input-output-kombinationer, som med den givne teknik er til rådighed for virksomheden, dvs. sammenhængen mellem indsats af produktionsfaktorer og resultat i form af færdigvaresortiment. Beskrivelsen af virksomhedens underliggende tekniske sammenhænge ved klarlæggelsen af produktionsmulighedsområdet er en generalisering af produktionsfunktionen. Det giver mulighed for at studere efficiens og manglende efficiens i produktionen, dvs. produktionsplaner, der kunne forbedres enten ved mere output med samme indsats eller ved samme output med mindre indsats.