Produktionsfunktion, i økonomi en beskrivelse af sammenhængen mellem indsats af produktionsfaktorer og resultat i form af færdig vareproduktion. Produktionsfunktionen kan danne grundlag for virksomhedens fastsættelse af den kombination af såvel input som output, der sikrer den størst mulige indtjening.