Produktionsforening, (se produktion), sammenslutning af arbejdere, der selv ejer deres virksomhed, el. af producenter, der selv foretager videreforarbejdningen af deres råstoffer (fx andelsmejerier).