Produktionsapparat, i økonomi en virksomheds eller et samfunds beholdning af bygninger, maskiner, transportmidler og den infrastruktur mv., som finder anvendelse i produktionen.