Produktefterligning er en fremstilling og salg af varer, der er en nøje efterligning af en konkurrents. Som udgangspunkt er det lovligt at efterligne konkurrenternes varer, medmindre varerne er patent- eller mønsterbeskyttede eller kan karakteriseres som brugskunst. Hvis efterligningen er meget nærgående og klart tilsigter at berøve konkurrenten dennes marked helt eller delvis, kan der dog skrides ind med hjemmel i Markedsføringslovens generalklausul, hvorefter der ikke må foretages handlinger, der strider mod god markedsføringsskik. Efterligningen kan da forbydes, og der kan kræves erstatning for det lidte tab. Generalklausulen beskytter dog kun mod efterligning af varens udseende og almene fremtoning. Den tekniske brugelighed og nytteværdi kan kun beskyttes via patent- eller brugsmodellovgivningen.