Produkt er en vare eller tjenesteydelse, herunder fast ejendom, rettigheder og pligter, se definitionen i Markedsføringslovens § 2, nr. 3.